Hjem

Velkommen til ASF-nøglen ved Jonna Byskov

Artikel om inklusion samt opdatering af rapporten. 

Unge med aspergers har gode muligheder i uddannelses-systemet, men de skal have den rette støtte.

Læs mere her

 

    KIG IND

Udgivelser


I 2021 udkommer en bog om 

skriveundervisning og skrive-vanskeligheder.


Rapport

Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet

 


Unge med Aspergers syndrom eller en anden diagnose inden for ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) har brug for fokuseret faglig og individuel støtte for at klare sig i uddannelsessystemet.


Gennem de mere end ti år, hvor Herning HF & VUC har haft en linje for unge med ASF, er der under min ledelse udviklet en særlig ASF-pædagogik, der har givet over-bevisende resultater. Denne helheds-baserede pædagogik har fokus på en konkret praksis med  at udvikle studie-kompetencer og supplerende mestrings-strategier i forhold til de unges diagnostisk betingede vanskeligheder.


Det er erfaringerne fra dette arbejde, jeg gerne vil give videre for at lette inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og for at styrke deres trivsel i hverdagen.

Kontakt

Skriv til post@jonnabyskov.dk.

Jeg svarer hurtigt tilbage.

Siden er oprettet oktober 2018.

Sidst opdateret december 2022.


Jeg tilbyder 

Samtale og rådgivning for tidligere elever og støttepersoner - uden beregning.

Der kan rekvireres

  • foredrag
  • kurser med workshop
  • sparring og rådgivning