Hjem

Velkommen til ASF-nøglen ved Jonna Byskov

Udgivelser
Den 24/8 2023 udkom


Fortællinger der forandrer
50 unge med ASF
fra HF til voksenliv

Artikel fra oktober 2020 om inklusion samt opdatering af rapporten.

Unge med aspergers har gode muligheder i uddannelses-systemet, men de skal have den rette støtte.

 

    KIG IND

Unge med Aspergers syndrom eller en anden diagnose inden for ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) har brug for fokuseret faglig og individuel støtte for at klare sig i uddannelsessystemet.


Gennem de mere end ti år, hvor Herning HF & VUC har haft en linje for unge med ASF, er der under min ledelse udviklet en særlig ASF-pædagogik, der har givet over-bevisende resultater. Denne helheds-baserede pædagogik har fokus på en konkret praksis med  at udvikle studie-kompetencer og supplerende mestrings-strategier i forhold til de unges diagnostisk betingede vanskeligheder.


Det er erfaringerne fra dette arbejde, jeg gerne vil give videre for at lette inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og for at styrke deres trivsel i hverdagen.

Kontakt

Skriv til post@jonnabyskov.dk.

Jeg svarer hurtigt tilbage.

Siden er oprettet oktober 2018.

Sidst opdateret september 2023.


Jeg tilbyder 

Samtale og rådgivning for tidligere elever og støttepersoner - uden beregning.

Der kan rekvireres

  • foredrag
  • kurser med workshop
  • sparring og rådgivning