Jeg tilbyder

Jeg tilbyder - foredrag, kurser og rådgivning


I forlængelse af mine erfaringer som leder af Herning HF & VUC's A-linje tilbyder jeg foredrag, kurser og rådgivning til alle, der har med unge med ASF at gøre.


Desuden tilbyder jeg unge, forældre og andre støttepersoner samtale og rådgivning i forbindelse med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dette er uden beregning for tidligere elever.

Emner


 • En helhedbaseret ASF-pædagogik i ungdomsuddannelserne med fokus på udvikling af studiekompetencer og mestringsstrategier, så de unge med deres særlige kognitive profil kan håndtere kravene i uddannelsessystemet.

 • Strategier til at tackle skriveblokering og andre skrivevanskeligheder hos unge med ASF.

 • Støttebehov hos unge med ASF i deres videre uddannelsesforløb, som varetages af uddannelsesmentorer i forbindelse med fastholdelse i uddannelsen.


 • Individualiseret støtte i studiet til at afhjælpe særlige diagnostisk betingede vanskeligheder, som spærrer for inklusion i uddannelsessystemet, fx håndtering af samarbejdsrelationer, nedsatte eksekutive funktioner, stressreaktioner.

 • Om de faglige og sociale krav, der stilles i de forskellige ungdomsuddannelser, og som kan give de unge med en ASF-diagnose særlige vanskeligheder. Formålet er at optimere rådgivningen og tegne et retvisende billede af de udfordringer, de unge vil møde.


 • Inklusion på arbejdspladser af praktikanter og nye medarbejdere med ASF, fx rådgivning, forventningsafklaring, kommunikation samt orientering af øvrige ansatte.Indhold og tilrettelæggelse efter nærmere aftale.
En ’time’ består af ca. 50 minutters aktivitet.


Målgrupper


 • Undervisere på ungdomsuddannelser, såvel på de særlige linjer for unge med ASF som for undervisere på hold med inklusion af unge med ASF.

 • Studievejledere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 • Uddannelsesmentorer, som varetager særlig støtte i uddannelsesforløb på alle niveauer.

 • Uddannelsesledere på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser med henblik på støttetiltag.

 • Uddannelsesinstitutioner, som opretter nye ASF-linjer.


 • Ansatte i det kommunale system, fx socialrådgivere, pædagoger og øvrige støttepersoner.


 • Virksomhedsledere ved inklusion af unge med ASF på arbejdspladsen.

Skriv et par linjer om jeres ønsker til indhold og datoer, og hør nærmere om tilrettelæggelse og priser.
I får svar inden for få dage, og det er helt uforpligtende.

post@jonnabyskov.dk